فایل های دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق - صفحه 1

مبانی نظری تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد

مبانی نظری تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و ادبیات تحقیق هوش بازاريابی

مبانی نظری و ادبیات تحقیق هوش بازاريابی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواب و انواع آن

مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواب و انواع آن

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي

پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي سيستم خريد و انبارداري

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي سيستم خريد و انبارداري

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد

ادبیات نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی - ‏2-1مقدمه ‏........................................................................

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی

پیشینه پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی - ‏عملکرد‏ ‏مال‏ی ‏فهرست مطالب ‏تشريح‏ ‏مفهوم‏ ‏عملكرد ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏عملکرد‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏سازمان‏ی ‏رو‏ی‏کر...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چارچوب ادبيات نظري و پيشينه تحقيق تاب آوری

چارچوب ادبيات نظري و پيشينه تحقيق تاب آوری - ‏تاب آوری ‏در ‏این بخش از فصل دوم‏ به بررسی تاب آوری، تعاریف تاب آوری و ‏مدل‌ها‏ی آن از دیدگاههای م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی