فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات ، توانایی برقراری ارتباط موثر

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات , توانایی برقراری ارتباط موثر - ‏پرسشنامه شناسايي ارتباطات ‏نحوه تکميل : موقعيت کاری خود را در نظر بگيريد و به ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه تعارضات درون سازمانی

دانلود پرسشنامه تعارضات درون سازمانی - ‏پرسشنامه تعارضات سازمانی ‏ردیف ‏عبارات ‏خیلی به ندرت ‏به ندرت ‏بعضی اوقات ‏اغلب ‏خیلی وقتها ‏1 ‏شما غالب...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر

پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر - 1 ‏پژوهشیار ‏خدمات ‏مشاوره‏‏ای پژوهشیار‏ در حوزه پروپوزال و پا‏ی‏ان‏ نامه به صورت ذ‏ی‏ل...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز - ‏پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز ‏ردیف ‏عبارات ‏همیشه ‏بیشتر اوقات ‏غالبا ‏گاهی ‏به ندرت ‏بسایر به ندرت ‏هرگز...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسله - ‏پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله ‏این پرسشنامه شامل 17 سوال است که به صورت مصاحبه طرح می شود و سه طبقه...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون جی

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون جی - ‏پرسشنامه‏ ‏مهارتهای‏ ‏ارتباطی‏ ‏بارتون‏ ‏جی‏. ‏ای ‏هدف‏: شناسایی و سنجش مهارتهای ارتباطی خود از ابعاد مخت...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سلامت عمومي (28 GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومي (28 GHQ) - 1 ‏لطفا هر سوال را به دقت بخوانید و براساس حالات روحی و روانی که در یک ماه گذشته داشته اید از میان گزینه های مو...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه کنار آمدن با خود

دانلود پرسشنامه کنار آمدن با خود - ‏مقیاس کنار آمدن با خود ‏برای هر سوال ‏سه پاسخ در نظر گرفته شده است : b‏، a ‏و c‏. هرپاسخی که با طرز تفکر شما...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان - ‏پرسشنامه ‏وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان ‏لطفا هر یک از تغییرات حیات خانواده خود...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی