فایل های دسته بندی تاریخ - صفحه 1

رابعه قزدارّي

رابعه قزدارّي ، دختر كعب ، يكي از درخشان ترين شاعره هاي عصر سامانيان است . خانواده كعب كه اصلاً جزو قبايل « قزداري » عربي بودند بعد از حمله تازيان به كشور ما ايران آمده و كاملاً مليت ايرانيان يافتند

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده نقش‌ شخصيت‌ و نخبگان در تاريخ‌ - 11 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده نقش‌ شخصيت‌ و نخبگان در تاريخ‌ - 11 برگ وورد قابل ویرایش- تحقیق آماده نقش‌ شخصيت‌ و نخبگان در تاريخ‌ - 11 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» - 17 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» - 17 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» - 17 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده جهاد اسلامی و گروههای مبارز فلسطین - 5 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده جهاد اسلامی و گروههای مبارز فلسطین - 5 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده جهاد اسلامی و گروههای مبارز فلسطین - 5 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده تاریخچه فلسطین - 11 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاریخچه فلسطین - 11 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده تاریخچه فلسطین - 11 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده سعدبن‌ابي‌ وقّاص‌ در دوره‌ خلفاي‌ راشدين‌ - 35 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده سعدبن‌ابي‌ وقّاص‌ در دوره‌ خلفاي‌ راشدين‌ - 35 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده سعدبن‌ابي‌ وقّاص‌ در دوره‌ خلفاي‌ راشدين‌ - 35 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دوگروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس - 11 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دوگروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس - 11 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دوگروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس - 11 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده هجرت تا وفات پیامبر - 51 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده هجرت تا وفات پیامبر - 51 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده هجرت تا وفات پیامبر - 51 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده جهاد اسلامی فلسطین - 14 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده جهاد اسلامی فلسطین - 14 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده جهاد اسلامی فلسطین - 14 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی