فایل های دسته بندی علوم کامپیوتر - صفحه 1

پاورپوینت شبکه های محلی

پاورپوینت شبکه های محلی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری چیست؟

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری چیست؟

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی

پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سه نگاه و برداشت از عبارت مركز داده

پاورپوینت سه نگاه و برداشت از عبارت مركز داده

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دولت الكترونيك چیست؟

پاورپوینت دولت الكترونيك چیست؟

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت داده و مدیریت داده

پاورپوینت داده و مدیریت داده

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جی پی اس یا سیستم موقعیت یاب جهانی چیست؟

پاورپوینت جی پی اس یا سیستم موقعیت یاب جهانی چیست؟

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جی پی ادیت چیست؟

پاورپوینت جی پی ادیت چیست؟

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جی ای اس چیست؟

پاورپوینت جی ای اس چیست؟

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی