اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی

پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده مقایسه بانکها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه - 8 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مقایسه بانکها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه - 8 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده مقایسه بانکها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه - 8 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده مفهوم و تاریخچه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مراکز قرض الحسنه - 21 برگ وورد

تحقیق آماده مفهوم و تاریخچه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مراکز قرض الحسنه - 21 برگ وورد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده ساختار بانکها، موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه - 32 برگ وورد

تحقیق آماده ساختار بانکها، موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه - 32 برگ وورد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان

پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ناقلین مهم در بهداشت محیط ونحوه کنترل آنها

پاورپوینت ناقلین مهم در بهداشت محیط ونحوه کنترل آنها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مروری بر تغییرات عمده در احیاء قلبی و ریوی پیشرفته

پاورپوینت مروری بر تغییرات عمده در احیاء قلبی و ریوی پیشرفته

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مراقبت از بيماري انفلوانزا

پاورپوینت مراقبت از بيماري انفلوانزا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل و پیشگیری مننژیت مننگوكوكي

پاورپوینت کنترل و پیشگیری مننژیت مننگوكوكي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل